תשובה אחת
לא מונית שירות 51 לא עוברת ברחוב העצמאות ואפילו לא קרוב לרחוב עצמו.
רוקיסט מומחה סטיפס
באותו הנושא: