4 תשובות
שלום
מבחינת הרעש שמקורו במסגדים הינה בלתי חוקית, ורשויות המדינה מודעות לכך, אך לא ידוע לי אם המדינה אכן פועלת למגר את התופעה.
עקרונית אין להפעיל מערכות קול בארוע ציבורי, אלא, בהיתר מיוחד.
לא ברור לי משאלתך למה כוונתך "אם ניתנה הסכמה מראש על כך".
אינג' אבי מילר מומחה סטיפס
מבחינה חוקית, צפירות המלחמה שמשמיעים החרדים בכל כניסת שבת ברחבי ירושלים, בני ברק וערים אחרות, מונעים מבית המשפט להוציא צו מניעה למסגדים, כי הרי במדינת חוק לא תיתכן אכיפה סלקטיבית.

כל עוד החרדים משמיעים את צפירותיהם בשעה שהשבת ההלכתית שלהם נכנסת, אז אין מה לעשות מבחינה חוקית ומוסרית נגד מואזין של מוסלמים.

במדינה מתוקנת כל הפרעת רעש באופן שנשמע בכל רחבי שכונות מגורים הייתה נאכפת.
שואל השאלה:
מה אתה משווה בכלל? החרדים זה פעם בשבוע ולא חמש פעמים ביום, זה בסך הכל מוזיקה ולא תפילות והטפות בסגנון אללה אכבר, והם עושים את זה רקבשכונות חרדיות. אני פשוט המום מההשוואה החצופה הזאת
אלון
לדעתיי, המדינה לא אוכפת את החוק נגד המואזינים רק מפני שהיא פוחדת מהתגובות בארץ ובעולם המוסלמי. אחת הטענות של המוסלמים שהם נוהגים כבר מאות שנים לקרוא בעזרת המואזין לתפילות רק הם שכחו שלפני מאות שנים לא היו אמצעים אלקטרונים ורמקולים חזקים והקריאה נעשתה בעוצמת קולו של אדם שהיא מוגבלת. כמו כן היום יש אמצעים שקטים יותר לקרוא למתפללים (S.M.S, כלי תקשורת אינטרנט ) לאנשים היום יש שעונים וסמארטפונים והם יכולים לדעת לבד מתי התפילה ולכוון שעון מעורר או תזכורת ולא צריך לצעוק את זה ב"פול וליום" ב 4 בבוקר.
כשהיהודים רצו להעיר את המתפללים לסליחות הגבאי היה עובר מבית לביית ולא צועק ממגדל.
תפקידו של המואזין הוא לקרוא ולעורר את המתפללים לתפילה ואין להתשמש בכלי זה להסתה ולעורר מהומות...
אריה