2 תשובות
בערך שעתיים
רודוס - שעה וחצי
כרתים - שעתיים
אתונה - שעתיים וחצי