5 תשובות
40 דקות
3/4 שעה
או שעה.
בסביבות שעה לפחות.
חצי שעה משהו כזה