תשובה אחת
אתה יכול לעשות סטים
נגיד..
20 שכבות שמיכה
10 סקווטים
15 קפיצות צפרדע
כפול 3.
ואז להחליט על עוד סטים בסגנון..
באותו הנושא: