תשובה אחת
כרגיל, על חברות, על בנים, על כל מיני דברים... צריך לבוא לכם נושא כי אתם הרי ידידים, זה כמו לדבר עם חברה.