5 תשובות
מביאים לך שם נושא עם מאמר, את לא יכולה לבחור.
נותנים לך נושא, את לא בוחרת לבד.
שואל השאלה:
זה משהו מסובך?
נותנים לך דף עם נושא ופירוט נרחב על הנושא זה לא אמור להיות קשה כי כל הפרטים על הנושא בדף ויש לך זמן לסכם לעצמך נקודות
שואל השאלה:
אוקיי תודה!