2 תשובות
כדי לך, זה יכול לעזור לך שיציאו לך תפקידים טובים
שואל השאלה:
אבל כבר יש לי תפקיד מסויים שאליו אני מתגייסת, אני לומדת בתיכון של חיל האוויר והם מייעדים אותי כבר להתגייס לחיל האוויר לתפקיד מסוים שם.
אני עדיין אצטרך ללכת ליום המא"ה?
אנונימי