2 תשובות
משימות
או מתיבה אדומה שאתה מוצא בחוות אחרות או אצלך וגם אפשר בבית שתמיד מול השביל שזה בית השיאים אז אפשר משמה
באותו הנושא: