חדשים
אפשר שניהם. משקפיים זה דו מיני
משקף חדש
משקפיים חדשים
זה זכר + נקבה אני חושבת
כמו מספריים
חדשות, זה נקבה.
חדשים, כי אומרים משקף אחד, זה זכר
בגלל שהמילה "משקף" היא זכר
אז נראה לי חדשים..:)
משקפיים חדשים
אומרים "משקף", לא "משקפה". "משקף חדש"- "משקפיים חדשים".
אולי תאהב את: