4 תשובות
לפני המספר אתה כותב כוכבית 43.
או:
סולמית שלושים ואחד סולמית
#31#
לפני המספר עושים *144 וזה כאילו מחייג מ-144
יש בהגדרות שיחה ושם יש הצגת המספר..
תכבה את זה או שתהפוך את זה למוסתר
זה לא קשור לחברה זה קשור להגדרות של הפלאפון