תשובה אחת
אז אולי תכתבי בשלט שעות שנוחות לך?
כי אם לא, אז אני לא רואה ממש אפשרות אחרת..