2 תשובות


רישיון נהיגה בינלאומי, מקנה לך את הזכות לנהוג בחוץ לארץ. בהתאם לדרגות רישיון הנהיגה שלך, ומותנה בכך, שיוצמד אליו רישיון ישראלי בר-תוקף.
עליך להגיע לאחד מהתחנות להנפקת רישיון נהיגה בינלאומי, ולהביא עמך את רישיון הנהיגה שלך. השירות כרוך בתשלום, והתעריף שונה מגוף לגוף. הגופים המורשים להנפיק רישיון נהיגה בינלאומי הם:
טלדור
מ. מ. ס. י.
לא יינתן רישיון נהיגה בינלאומי, לנהג חדש שנדרש לו מלווה.
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=category&id=112&itemid=163
היכן מנפיקים הכתובות
http://www.memsi.co.il/heb/international-drivers-license/
היכן נוהגים
באותו הנושא: