תשובה אחת
ניתן בדואר עם הצגת רשיון נהיגה ישראלי בתוקף או במשרדי ממסי
באותו הנושא: