4 תשובות
זה קרה ביום השביעי..
ולכן אנחנו עושים יום טוב גם בשביעי שך פסח..
שבוע לאחר יציאת מצרים.
האמת שיצאנו ממצרים ביום ולא בלילה..
קריעת ים סוף עצמה הייתה בחצות הלילה, ביום השביעי=)