תשובה אחת
זה סוג של חיטה, אם הוא לא אלרגי לחיטה או לגלוטן, זה אמור להיות בסדר.