תשובה אחת
אני מכיר אני רק יודע שיש להם התנדנדויות בין דאון להיי לי קרה את זה אישית כמה פעמים בחיים..