6 תשובות
מאיזה מובן? של עתיק? או של ישן כאילו חורפ?

עתיק, ישן- old
חורפ, ישן- sleep
sleep פעולה
old תואר
sleep
To sleep זה הפועל, לישון
Sleeping זה שם הפעולה, שינה
אז, הוא ישן -
He's sleeping
Has) Slept)
Sleeps - ובשאלה בלי s
Is sleeping