4 תשובות
שהם אוהבים אחד את השני!
שכדאי כבר לגמור את זה סופית...
שיחליטו כבר!
אם היו כל כך אוהבים הם לא היו נפרדים כל הזמן כי כשנפרדים בדרך כלל רבים.. אז הם לא כל כך סגורים על עצמם