4 תשובות
אפשר להתחיל ללמוד בגיל 16 וחצי, להוציא רישיון אפשר להתחיל מ-16.9
ללמוד- 16 וחצי, טסט- 16 ותשעה חודשים