3 תשובות
תבקש מבעל הדירה
צריך לקבל אישור מבעל הדירה.
+-+
כל עוד זה מוסכם על בעל הדירה כן
באותו הנושא: