תשובה אחת
תשאל שוטר שתראה בניידת או ברחוב. רק הם מבינים בזה ח ח ח