אוסטרליה זה יבשת בפני עצמה, ונעים שם
נעים שם ואוסטרליה זו יבשת..
אולי תאהב את: