5 תשובות
אוסטרליה
משערת שאוסטרליה
אוסטרליה
אוסטרליה (מקום 6)
הודו מיד אחריה (מקום 7)