5 תשובות
*אם
תתחיל להבדיל
וסטיפס זה אתר לשאלות ספיציפיות
לא לגיקים של מיינקרפט!
שואל השאלה:
אתה יכול פשוט לא לענות
אתה יכול לא לשאול
אבל שאלת
אז עניתי
שואל השאלה:
הייתי מעדיף שלא תגיב בכלל כי *אם לא תשים לב סטיפס זה לא אתר לחחמולוגים
PLAY.REVELATIONCRAFT.COM