5 תשובות
בחטיבה תחתונה?
שואל השאלה:
לא, בתיכון (י'-י"ב)
שואל השאלה:
מישהו?
כן אני יודעת
בחירה מחייבת: הנדסה תוכנה (10 יח"ל)
מדעי הרפואה (10יחל)
מדעי החברה, ביולוגיה, גיאוגרפיה, אמנות (5 יחל)
אלקטרוניקה או חשמל (10 יחל ) ואי אפשר עם זה עוד משהו

אשכול א: תקשורת, פיזיקה, ביולוגיה, מחול, עיצוב (5 יחל) חוץ מתקשורת שזה8
אשכול ב: ערבית, חנ"ג, כימיה, תיאטרון, תושב"ע (5 יחל)
בוחרים בחירה מחייבת אחת ועוד מקצוע או מאשכול א או ב