2 תשובות
איפה למדת שלימוד תורה מביא לגסות הדעת. להיפך זה מפתח אתה הראש.

עוד הסברים ושאלות על לימוד תורה ושאלות על דת את יכולה לפנות אלי בפרטי
מי אמר שלימוד תורה מביא לגסות הדעת?
ומה בכלל הכוונה במשפט הזה (מה זה גסות הדעת?)