4 תשובות
לא רק שינו להם את הצורה
לא רק הנפח. מסה זה כמות החומר. כמות החומר לא נעלמת או מתווספת
יש מכונית. הופכים אותה לגוש. מה הקשר מסה?!
המסה לא השתנתה, רק הנפח השתנה
באותו הנושא: