4 תשובות
מותר למשטרה לעשות מרדף אחרי אופנוע אם הוא לא מציית לשוטרים לעצור
או שהוא חשוד
בכלל מותר למשטרה הכל לעשות, גם מה שאסור הם עושים כמו השימוש המוגזם באקדחי הלייזר
מותר במגבלות מאוד מסוימות (אם אין סכנה לאזרחים, אם אין דרך אחרת לעצור את הפושע).
אבל חוק בנפרד והתנהגות של המשטרה בארץ בנפרד...
כן מותר למשטרה לרדוף אחרי קטנוע במידה והוא נמלט\ חשוד\ עבר עבירה פלילית ומסכן את העוברי דרך.
אם אין רקע פלילי הבנתי שלא