4 תשובות
אומרים 8 שעות לפניי.. לפחות..
לא אמרו לך כשקבעת את התור?
כעיקרון צריך לצום 12 שעות לפני...
כמה שיותר לפני, תנסי 10 שעות לפני.. את יכולה לאכול עכשיו משהו קל ועד מחר לצום:)
שואל השאלה:
בסןף לא אכלתי מהצהריים אבל שתיתי נס קפה עכשיו, זה בסדר? מותר לשתות?
אנונימי