תשובה אחת
ארומה בישפרו סנטר פתוח בשבת, אפשר לנסות לשאול שם.