תשובה אחת
על ה שאין לכם נושא שיחה משותפים
ואם חשוב לך להישאר צבוע אז את יכולה לספר משהו עליך או הוא עליו