2 תשובות
אני נוסעת עם הבית ספר.
אני נוסעת אבל לא יום רביעי הזה יום רביעי הבא