5 תשובות
אולי
למרות שכיום אנשים קוראים לכל בת שזה פיקמי
וואי שאלה טובה אני מכירה מלא כאלה ואף אחת לא מודעת
הן יודעות מה הן עושות אבל הן לא יודעות שזה פיק מי
לא לצערי
לא