7 תשובות
אני לא מאמין שיש חוקים הקשורים לפייסבוק אבל הפייסבוק עצמו מרשה מגיל 13.