תשובה אחת
לי יש מנוי שנתי פלוס חודשיים הוא מתחיל ב 06\15 אם זה משנה (: