10 תשובות
מה זה ירוק מבחוץ אדום מבפנים ויש לו גרעיני אבטיח?
<רמז: מתחיל באות "ח">
אבטיח?
חצי אבטיח
סוס נכנס לים, איך הוא יצא?
אנונימית
מה זה, יש לו רגליים והוא הולך על הראש?
אנונימי
שואל השאלה:
כינה
יעל
מה קורה כששתי סיכות רבות?
מה עושה משאלה בגשם?
היא מופיעה פעם אחת ביום ופעם בלילה מי היא?
מה קורה כששתי סיכות רבות? מגיעה למקום סיכת ביטחון.
מה עושה משאלה בגשם? מתגשמת
היא מופיעה פעם אחת ביום ופעם בלילה מי היא? האות י'