תשובה אחת
בעריכת פרופיל יש שם אופציה לערוך תאריך לידה.
אבל לא לשחק עם השינויים יותר מידי כי אחרת האופציה הזאת נחסמת.