19 תשובות
12.2.97
24/2
1.3.99
אנונימי
9.5.99
26.5.2000
1.9.1999 d:
10.10.1998
אנונימית :)