תשובה אחת
את מחלקת את זה למשולשים ופשוט מחשבת כל אחד... יש דרכים יותר קצרות אבל אני לא יודעת