2 תשובות
שואל השאלה:
מחומש לא משוכלל...
דריה
חלק אותו ל - 5 משולשים שווים - ותחשב שטח של אחד מהם ותכפיל ב -5