4 תשובות
הטבע של האדם. מטבעו.. למשל "טבע האדם להתגונן כשהוא חש מאוים"
משהו שבטבע שלו.
תכונות שמולדות לכל אדם.
לדוגמא: סקרנות
זה דבר שמובן מאליו שהאדם יעשה כי ככה הוא נוצר, זה הטבע שלו, מה שנראה לו נכון לעשות
זה יכול להתבטא במיליון ואחת דברים.
כמו רצון להישרדות, לחיות, להצליח.
טבע האדם הוא לשאוף הלאה, להיות טוב לב, לעזור.. גם האכזריים ביותר יש בטבע שלהם טוב לב. זה מושרש אצלנו. אפילו היטלר ימח שמו ויאבד זכרו היה טוב לב למשפחה שלו. זאת אומרת שזה הטבע שלנו... זה דבר שאיתו כל בני האדם נולדים.