6 תשובות
המושג כפרת עוונות, מתייחס לדברים לא נעימים שאדם חווה בעולם הזה ואשר נועדו לכפר על עוונותיו.
על פי תורת הגילגולים, ישנם דברים שעל האדם לתקן בעולם הזה. אלו יכולים להיות דברים שיביאו אותו לשלמות פנימית, (בין במידות טובות או בדרגות הנשמה), או דברים שבהם פגם וחטא בגלגול זה או אחר ואשר עליו לתקנם ולתת עליהם את הדין.
הדבר דומה לכיבוס בגד, שכדי שהכתם יצא, עלינו לפעמים "להכאיב" לבד כדי למרק אותו ולהסיר את הכתמים. אך ישנם כמה אופנים בהם ניתן לכפר על עוונותינו, א' דרך קיום מצוות התורה, ב' דרך בקשת סליחה על עוונות שבין אדם לחברו, או ע"י תשובה, תפילה וצדקה על עוונות שבין אדם למקום (=בין אדם לאלוקים)
ישנם פעמים שהעוון קשה מנשוא וה"כתם" ממש חזק שעל האדם לחוות את אותם דברים לא נעימים בעולם הזה כי הרגש חודר עמוק יותר פנימה ולכן גם מנקה יותר טוב.
אחד העקרונות של כפרת עוונות הוא ההבנה וקבלת העונש באהבה ובהבנה! אם האדם מתמרד ומתלונן זה כאילו הוא לא רוצה שיתכפרו עוונותיו בעצם והוא עלול להפסיד את כל הכפרה, ומכיוון שאין איש יודע מה הוא עשה או היה בגלגולים אחרים או אפילו עכשיו, עלינו להבין שהדברים שאנו חווים בעולם הזה החולף, הם לטובתנו ונועדו לחזק אותנו, לשפר אותנו, לחנך אותנו ולגדל אותנו.
אגב לפעמים אנשים אומרים את המושג "כפרת עוונות" כדי להזכיר לעצמם שצריך להתחזק ולקבל את הדין כי הוא לטובתנו ובשבילנו וכך להכריז ולהוכיח שקיבלו את הפסק.
ואגב כל הכבוד על הרצון להבין ולהשתפר לא הרבה אנשים מיוחדים מספיק כדי לעשות את זה אז כל הכבוד
שואל השאלה:
לפני כשנתיים, אישה אחת אמרה באוטובוס כפרת עוונות על זה שהנהג גבה ממנה פעמיים בטעות, ולא ביקשה החזר... זה הצחיק אותי... עכשיו אני יותר מבין למה היא התכוונה :)

לפעמים בלי הקשיים אי אפשר לצמוח.
אנונימי
בדרך כלל על עברות שעשה, אז זה נקרא יסורים, למשל קיבל מכה וזה כואב לו אז אומר כפרת עוונות, וזה מכפר לו על העבר, כמובן זה לא במקום תשובה שצריך לעשות על העוונות.
"כפרת עוונות" יכול גם להתייחס לתשובה שאדם עושה וע"י כך כל הדינים שלו נהפכים לו לזכויות
אין לי פה מה להרחיב, מכיון שכבר נתנו את התשובה המדוייקת.
אבל אני רק יכולה לומר לך שאתה צריך לשמוח על הייסורים האלה וזה כפרת עוונות:)