תשובה אחת
love your life you live and live your life you love