4 תשובות
בייבי בייבי נוו
אנונימית
Where are you now that I need you
I've been so high
I've been so low
im just tryna find my way back home

מהשיר hit the ground
I know there's sunshine beyond that rain
I know there's good times behind...
I close my eyes and I can see a better day
I close my eyes and im pray
תרגום:
אני יודע שיש שמש מעבר לגשם
אני יודע שיש ימים טובים מאחורי הכאב הזה
אני עוצם את עיניי ורואה יום טוב יותר
אני עוצם את עיניי ומתפלל