תשובה אחת
בקלוריות?
אם כן, אני זוכרת שמערכת סטיפס פירסמה בטיפים שלה שזה 21.