תשובה אחת
על חום הכי גבוה למשך 5 שניות. לתוצאה רכה יותר 8-10 שניות.