4 תשובות
או שבע
מתי שחוזרים מבית הכנסת..
שחוזרים מהבית כנסת וזה משתנה לפי השעה שהשבת נכנסת אבל בעיקרון שעה ככה אחרי שנכנס שבת יש קידוש
עושים קידוש אחרי תפילת קבלת שבת ואחרי צאת הכוכבים שזה יוצא בערך בעשרה לשמונה.
שבת שלום!