5 תשובות
היי,
אולי להתארח איפשהו כדי ללמוד?
קוראים סידור שותים יין מברכים על לחם ואוכלים
שתיי חלות ומלח מכוסות כוס יין ויין סידור לפתוח בסדר קבלת שבת ולהתחיל לקרא רשום הערות בסידור מתי להרים את הכוס או מתי לברך
זה לא ממש בעיה.. צריך יין חלה כיפות לבנים ומישהו שיברך.
יום השישי: ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם: ויכל אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה: ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות: סברי מרנן"
עונים: לחיים
"ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
עונים: אמן
ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה יי מקדש השבת."
עונים: אמן
ומברכים על הלחם:
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ."
עונים: אמן
זהו ואז אוכלים...
מקווה שעזרתיי
רשום בסידור (: אבל לדעתי הכי טוב זה ללכת לאנשהו כדי ללמוד כי יש גם את האווירה של שבת וזה הכי כיף (: שבת שלום♥♥
באותו הנושא: