12 תשובות
הודית
הודית מורכבת מכמה שפות ביחד...
בעיקר הודית
הודית ויש כאלה שגם דוברים אנגלית בהודו
הודית

אך יש גם כאלה המדברים אנגלית.
הינדית, לא הודית. ההודים גם יודעים אנגלית
הינדית
הודית-
ואנגלית כי זו שפה בינלאומית:)
השפה המרכזית היא מראטהי.
בעיקר הודית
יש איזה 100 שפות בהודו
אנונימית